RTEÜ MEZUNLAR DERNEĞİNİN AMACI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezunlar Derneği 25 Nisan 2014 tarihinde Rize’de kuruldu. Harun Mertoğlu, Abdulmuttalip Pilatin, İlker Taşpinar, Müberra Beziroğlu, Özge Delibalta, Yahya Çağlar Akarsu’dan oluşan kurucular kurulu ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin amaçlarını 6 başlık altında özetleyecek olursak

1-) Mezunların Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek; üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek; üyelerin kültürel, sosyal ve moral olarak kalkınmasına katkılarda bulunmak; nitelikli eğitim, kişisel gelişim ve iyi bir gelecek perspektifi sunmak.

2-) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunmak, staj imkanları sağlamak ve iş bulmada destek olmak.

3-) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin içte ve dışta etkililiğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaca uygun olarak üniversite yönetimleri ile ortak projeler geliştirmek.

4-) İstihdamı geliştirecek yönde iş yaratmak, mezunlarına nitelikli işler bulmak, mezunlar arasında iş ilişkilerini geliştirmek. Girişimcilik konularında eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve bunlara öncülük etmek. Kariyer ve mesleki gelişime destek olmak üzere Özel İstihdam konularında çalışmak ve yol göstermek.

5-) Ülkemizde coğrafi, teknik, maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımlar için maddi ve manevi kaynakları bir araya getirerek ortaklıklar kurulmasını sağlamak, bu işlerin yapılmasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek almak, işbirliği yapmak veya kuruluşlara üye olmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

6-) Ülkenin doğal zenginliklerinin, toprak altı ve üstü kaynaklarının, insan sağlığının korunması gibi önemli milli konular için bilgi ve teknoloji seferberliğine destek vermek. Kamu yararına olarak ihtiyaçlara (yöresel ve insani) teknik ve maddi anlamda destek olacak şekilde güç ve kaynakları bir araya getirmek.